Skip to main content

Full text of "Opið bréf áhrærandi að til kynna skuli gefa þá fyrst verður vart við náttúrlega bólu og aðra næma sjúkdóma"

See other formats


DpibBrtf, 


$ ábr ætandi 


að til fyttita ul eld, þa fyrft verdur vart við tmttttlega Bólu Dá AðtA. tættta Sivfbooma 
Sn 

RN A = 


teðerif hinn jotti, nf Guðs 


Sa Qotttorgur Fl Dannerfur Dg Morvegð, Vinda 04 Gauta, Hertogi í Sr Pvlittulandi, O tot: 


Mæti, Þettmerífi og WlDiDurg. 


a 
Safnvel fó Vaccinationen eðitt Fýtbólu, fetníng hafi nú unt 
ecti aiffá wDdanfarín 2, álitin verið fem áreiðanlegt Meðal, til að 
Forma í eu fyrir há náttúrlegu Bóln, og Þefsvegnd verið froptug: 
feta framfylgt í Borum Mífjum og Qondums food hafur Mér Þó, 
Iheð Ýngri, ntátt befs varir verða, að fmir ecti einúngis hafa for“ 
Íoiltað að tiofa Þetta heilfufan ar IReðal, til Frelfis fyrir fjálfa Þá 
vg Þeirra Born, heldur jafnvel fett Það til féðu, er Þeir vórn Ill. 
nnnfnas Vivftemi ffpldir mir, tired þvf að Dyfja ban fyrftn Mtbrot 
nóctú:legt 2 Es solu á eimílisfolti A og Þartnig að ffofna sðrun 
í ættu. Ber hafnm Þefs sega álífið fs Enúðda til, að ágvarða 
25 fngnnar „meðal fyrir Þá, et gleyma þvf, fem heir í fb Billi eru 
þál fint fér og ðrum téylDir um, og nágvæmlegar hérum að ábarÐA 

230ð0rD æiliBipunart mar af 17ða pr. 1782, fyrir Danmark, hvar 
einnig finað et, þar sta Sept. 1 7941 að gylða fEuli í Xlotveri, 
til hefs að hennar mitilbæga Æilaángi verði þefs óþultar háð, og Mía 
breiðfla næmta Gjúfðóna í báðum Sa fyríbygð. —  Þefse 
begng ágbatdum og fÉfpum Bór allramil bílegaft; 


1.) 9ð férhvstr Gúfsfaðir og Búfstmóðir, fvo fljótt fent vart 


„beðin víð Merki til Barnabólu í þeirra Dúfu, (Eulu, án afar, 


géfu það fil fynna Gófnarpreftinum, eður Þeim tilfetta Diftritts 


Æhirnrqgus á Sandsbygdinnis Í Maudftsdunum einunt af Þeim praf: 


tiferandi Ræfnum, og í Raupmannabofu Þeim nærfta Difttifts 
Ræfni, ef Þau fjálf engan Dúslæfnir hafa, undir eftir af 8fa 
Daga Fángelfi víð Batn og Brad, inntil 3gja Mánaða etviðis É 


- sjotbefrunar * húfi, eptir aða VfigFonulagi, og Dóntftola 


ding PMlítum. 
2.) 9IÐ allir Cæfnar og Mreftat, fent af Húfsbændum og Húfl- 


„mæðrunt:bafa fengið Mvífun um Bolu:fjúfdómfins Byrjun, (Erlu 


t 


tafarlauft gérfa Það. Dfirvafðinu fanaftaðar fil fynna, og með Kíl: 


fínrE befs ajera Biðleitni til Qæfnínga fyri Þá Gjúfn, og til að fond 


í Meg fyrir þeirrar næmu Góttar Útbreiðflu, og á það, fem þann: 


ig (ður, að géfali til fynna Þeirri alfranáðdugaft fettu Eommisfi oit - 


í Kaupmamtabefit, áhrærandi Rórbólu. fefnfuguna. 
3.) 9Ið einni og férbvstt É þeim Húfum, hvar vart verður bið 


þá náttúrlegu Bólu, Fulu bera (Eyldir til að láta tafarlauft fetja fét 


Sýrbólu, ef enginn veit fil Biffir að þeir áður baft hafi annadbvört 


há náttúrlegu eðut fetfu Bólu, ellegar Rótbóluna. 


4) 9 þæt Barúðar -tealur, fem áqvarðaðar et Í SillEip: 
tninni af r7ða pr. 1782, Í Eiliti til annara El (Elí 
einnig ná til ORRA 5, eig Dg fit {fal vera í fullu Ea 

em 

*) ld því leiti Mmúga viðfémur, — því Einbættismonnum er ætlað að vita 
Snnibald og Boðord  Þéfjarar marfverðu Tiljflpunar — fetfi hér flutt Me 
ip fennar dnnara Boðorba þanninn: 
t! Met, 


4 


Gjórum ða 


fent Þann 13ða Febt. Þ. IL, et Funnugt gjert Raupmannabafitat 


Snnbyggendum fyrir Gilblutun Bors Danffa Cancelfies, ábrærandi * 


bvgrnig með (Euli fara, Þegar fyrft verður vart við þenna Gjúfvónt 
fómaftaðar. 9 féðaft: 


5.) SD heir, fem forfótna að géfa til Fyia ltbrot þeirta nænnt 


-Gjúfðóma, fem nm ev talað í TillEipuninni af £7ða Mptíl 1782, 


{Eulí fæta fama Gtraffi og Því, fe hér að framan er ágvardað 
þeim, er ecfi géfa til fynna, þá vart verður víð Mtbrot þeirrar nátt: 
útfegn Bólufottar. Eptir hvorju allir iðformendur allraundir: 
défnaft ega að begða fét. 


Mtgéfið f Borum Eonúnalega Qðfetursftad Ranpmattna: 


béf #, þann 27ða Moji 1808. 


FrEDEriK R, 


Kaas; | Sig 
Cold. Knudfen,. Búlow, Monrad. 
1, Met. Gérhvsrr Bóndi, Í hvers Íúfi uppfoma {Fjæðar eg næmar 
Gáttir, fvo fem; ælóðfétt, Slectufótt , eða snnnr hættuleg ótt, fen 
Dreifit fér út í úfínu og reynift næm, {Éal, eða fé Bóndinn ei vid, þá 
Fólf hans eða nærftu Grannar,. ftrar gtfa þetta Gófnarpreftinum til fynna. 


A Yet, Þeir, fem í Búfinn eru bjá Þeim fjúfu og Þurfa Beim til 210: 
þjúftunar, egá með Alúd að gæta þefs, að Læfnismeðal fénu náqvæmlega 
brúfud, og FyrifFrift Læfna þarum fylgt, og. má enginn Opiðfomandi 
Eoma til Gjútlínganna; Gorgar: og aðrar Hlmúga Gamfomur þar, 
ega fyrirboðnar að vera Á meðan Góttin vibheldft, 


6. Art. Þeie, fem Deya af þefsbáttar ffjædum Góttum, {Fulu jarbaft 
Áður full 4 Deægur eru liðin frá þef þeir Deyðu, Í fama Fatnaði, fem Þeir 
gnduðuft ís ega Eíffiftur eitra að bifaft innanverðt, en þeir grafaft 4ta 
Mína Djúpt undir Herðu. — Engin Líffylgd má leyfaft við Befsbáttar Breft: 
tanie, og. einúngis þeir Foma En „ fem haubfynlega A þe til að bera 
og jarða E:fiD, 


7, Htt. éti Befjar Barúdar - teglut „ náqvæmlega baldnae, famt efi 
þindrað Utdreifingu fÉjudra Gótta, má, Þegar Landlæfnirinn álítur þad 
lbúngis naudfynlegt, gjera þá Mábítefun, fem Þeft og bagqvæmaft {Ed gét: 
út, að Góttar:bæirnir verdi með Fólfi umfetnir, til að verja gllmm HðEomr 

„ Þóngað og Burtfar þaðan , bvar um Ymtmaburinn þá gjerir- ala ME 
lega pA 


= 


90 Boði ens. Fonúnglega data Gancellieg, án sjá Nún 1808, á Betta Eonúnalega Opið Bvéf að appfeftaft á allat Setja. ÓbEr 
„ll Þinghús, við Þíng og Amúga Gamfomut, og á férbvatja Rrambúd á Landinu. 


Jslands Stipt-Amts Contoiri, Þann 1oða et, 1809. “ 
MM, Stephenfen, 

ei